CT algemeen

Coaching/therapie helpt kinderen en jongeren:

Tijdens de coaching/therapie worden ouders intensief betrokken. Het is van belang dat ouders het kind ondersteunen in het veranderingsproces. Verder blijkt dat coaching/therapie ouders vaak helpt:

Combinatie van coaching en therapie

Coaching is een praktische werkwijze, uitgaande van het hier en nu en van wat het kind op korte termijn wil bereiken. Therapie besteedt ook aandacht aan de onderliggende oorzaken van een klacht. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kan ik beide vormen van begeleiding inzetten en combineren, waardoor positieve veranderingen blijvend zijn, ook op de langere termijn. In beide gevallen is mijn werkwijze oplossingsgericht. Het accent ligt op het versterken van de kwaliteiten die er al zijn en de positieve verandering die het kind wil bereiken.
Coaching
Therapie