LogoCoaching

Coaching

Bij coaching wordt niet zozeer gekeken naar de oorzaak van de klacht, maar wordt direct gewerkt aan het zoeken naar en vinden van een oplossing die bij het kind past. Coaching richt zich vaak op het aanleren van nieuwe vaardigheden of ander gedrag of uitbreiden van de keuzemogelijkheden.
Binnen de coaching maak ik onder andere gebruik van (elementen uit) de methode Kids Skills voor kinderen van 4 tot circa 12 jaar en Mission Possible voor jongeren vanaf circa 12 tot 18 jaar.

Kids' Skills
Kids' Skills is een methode waarmee kinderen op een positieve, constructieve manier problemen overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren. In deze methode worden problemen niet gezien als symptoom met een achterliggende oorzaak, maar als een vaardigheid die het kind nog niet voldoende heeft ontwikkeld. Door een bepaalde vaardigheid te ontwikkelen overwint het kind het probleem wat daarmee samenhangt.
In 15 eenvoudige stappen wordt het kind op een speelse manier uitgenodigd om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en zoeken naar oplossingen. Binnen de methode wordt ondersteuning gevraagd aan supporters van het kind.

Mission Possible
Mission Possible is een programma dat bestaat uit elf stappen die jongeren kunnen helpen doelen te stellen en deze ook waar te maken. Met behulp van deze methode kan de jongere eigen sterke punten ontdekken en leren daar gebruik van te maken. Het vinden en vasthouden van de motivatie die nodig is om dingen te bereiken is een belangrijk uitgangspunt.


Werkwijze

Intake
Voordat de coaching start, heb ik eerst een intakegesprek met de ouders. Vanaf een jaar of 10 en in overleg is het kind (eventueel gedeeltelijk) bij de intake aanwezig. In het gesprek kunnen de ouders en het kind vertellen waar zij zich zorgen over maken en wat zij willen bereiken. Samen wordt het doel van de coaching vastgesteld.

Eerste sessies
Na het intakegesprek heb ik ongeveer 5 sessies met het kind. In deze sessies bouwen we het contact op en werken we aan het vastgestelde doel.

Gesprek met ouders
Na deze sessies volgt een gesprek met de ouders. Ook voor dit gesprek geldt dat vanaf ongeveer 10 jaar en in onderling overleg het kind hierbij (gedeeltelijk) aanwezig is. Van te voren heb ik met het kind overlegd wat we gaan vertellen. In het gesprek bespreken we wat er in de sessies is gedaan, wat het kind heeft bereikt en hoe ouders ondersteunend kunnen zijn. Ook bespreken we of we doorgaan met de coaching of dat deze afgebouwd of beƫindigd kan worden.

Volgende sessies
Hierna volgen in de praktijk nog gemiddeld 5 sessies met het kind.

Afronding
Ter afronding hebben we een eindgesprek, waar ouders en het kind (gedeeltelijk) bij aanwezig zijn.