Logo therapie

Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende, speels-creatieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren tot ongeveer 21 jaar. Met gebruik van allerlei verschillende (beeldende) materialen en (therapeutische) werkvormen wordt in een ontspannen sfeer gewerkt.

Integratief, kijken naar het kind in al z'n facetten
Binnen de integratieve kinder- en jeugdtherapie wordt naar de hulpvraag gekeken vanuit verschillende invalshoeken. Ik kijk en luister naar het kind en ga na welke facetten een rol spelen bij dit kind in zijn situatie en hoe ze elkaar eventueel beïnvloeden. De informatie die de ouders hebben gegeven tijdens het intakegesprek worden hierin ook meegenomen.           
Zo kijk ik bijvoorbeeld of er sprake is van een medische of lichamelijke oorzaak voor de klacht of dat de klacht zich op een lichamelijke manier uit. Ook ga ik na of en zo ja, hoe het kind niet-helpend gedrag heeft aangeleerd. Ik bekijk hoe het zit met de draagkracht en draaglast van het kind en welke invloed de omgeving van het kind heeft (gezin, familie, school, vrienden). Ik kijk of het gedrag van het kind beïnvloed wordt door bepaalde niet reële, belemmerende gedachtes die het kind heeft of ga na of nare ervaringen of een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden een rol spelen bij het in stand houden van de klacht. Met deze integratieve benadering ontstaat voor ieder kind een unieke therapie.


Werkwijze

Intake
Voordat de therapie start, heb ik eerst een intakegesprek met de ouders. Vanaf een jaar of 10 en in overleg is het kind (eventueel gedeeltelijk) bij de intake aanwezig. In het gesprek kunnen de ouders en het kind vertellen waar zij zich zorgen over maken en wat zij willen bereiken. Daarnaast wordt het intakegesprek gebruikt om een goed beeld te krijgen van het kind.

Eerste sessies
Na het intakegesprek heb ik ongeveer 5 sessies met het kind. In deze sessies bouwen we het contact op en samen verkennen we de belevingswereld van het kind. Duidelijk wordt waar het kind last van heeft en wat het graag wil bereiken. Tegelijkertijd richt ik me op het versterken van alle kwaliteiten en mogelijkheden die het kind in zich heeft.

Oudergesprek
Na deze sessies volgt een gesprek met de ouders. Ook voor dit gesprek geldt dat vanaf een jaar of 10 en in onderling overleg het kind hierbij (gedeeltelijk) aanwezig is. Van te voren heb ik met het kind overlegd wat we gaan vertellen, want inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van het kind besproken. In het oudergesprek houd ik de ouder op de hoogte van het proces wat het kind doormaakt en besproken wordt op welke manier de ouders het kind kunnen ondersteunen.

Volgende sessies
Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is voor het kind. Gemiddeld duurt een therapietraject 15 sessies, met om de 5 sessies een gesprek met de ouders.

Afronding
Ter afronding hebben we een eindgesprek, waar ouders en het kind (gedeeltelijk) bij aanwezig zijn.