Logocoaching met video

KidsCompas

KidsCompas maakt de unieke talenten van uw kind zichtbaar.

Kinderen zijn van nature onderzoekend en willen graag nieuwe dingen ontdekken en leren. Dit gaat het makkelijkst als ze hierbij voort kunnen borduren op de talenten die zij al bezitten. Kinderen die zich bewust zijn van hun talenten en deze inzetten, ontwikkelen meer zelfvertrouwen en staan meer in hun kracht.

KidsCompas geeft inzicht in de unieke talenten van uw kind. Daarnaast geeft het zicht op de leerstijlen, innerlijke motivatie en hoe uw kind van daaruit het makkelijkst in zijn kracht komt en blijft.

KidsCompas beschrijft:

KidsCompas in de opvoeding
Door in de opvoeding van het kind aan te sluiten bij de talenten en natuurlijke manier van leren van het kind, kan nauwkeuriger afgestemd worden op wat het kind nodig heeft.

KidsCompas in het onderwijs
In het onderwijs kan KidsCompas van dienst zijn, omdat inzichtelijk wordt op welke wijze het kind informatie verwerkt, van welke leerstijlen het kind van nature gebruik maakt en dus het makkelijkst leert. KidsCompas is een zinvolle aanvulling op de CITO toets, die met name de cognitieve intelligentie van het kind meet.

KidsCompas in de therapie
KidsCompas helpt mij, als therapeut, om de Honderd Talen van een kind nog beter te verstaan en optimaal af te stemmen op elk kind.

KidsCompas bestaat uit drie onderdelen:

Met KidsCompas heeft u een document in handen dat een caleidoscopisch beeld van uw kind geeft, waarin de talenten van het kind duidelijk naar voren komen en dat jarenlang als handvat kan dienen bij de verdere ontwikkeling en begeleiding van het kind.