Anders omgaan met kinderen

Gedrag en consequenties

In de pedagogiek van Reggio Emilia is het belang rijk dat kinderen leren keuzes te maken. in plaats van volwassenen die bepalen wat wel en niet mag is kunnen we …