Anders omgaan met kinderen

DE HONDERD IS ER WEL

Het kind heeft honderd talen

honderd gedachten

honderd manieren van denken

van spelen, van spreken

Honderd, altijd weer honderd

manieren van luisteren

verwonderen en liefhebben

honderd vreugden om te zingen

en te begrijpen

honderd werelden om te ontdekken

honderd werelden om te verzinnen

honderd werelden om te dromen.

Het kind heeft honderd talen

(en nog honderd honderd honderd meer).

Maar ze pakken er negenennegentig af.

de school en de samenleving

scheiden het hoofd van het lichaam.

Zij zeggen tegen het kind:

dat hij zonder handen moet denken

zonder hoofd moet handelen

moet luisteren en niet praten

moet begrijpen zonder vreugde

alleen met Pasen en Kerstmis

mag liefhebben en verwonderen.

Zij zeggen tegen het kind:

Ik geef je de al ontdekte wereld,

en van de honderd pakken ze er negenennegentig af.

Ze zeggen tegen het kind:

dat werk en spel

realiteit en fantasie

wetenschap en verbeelding

hemel en aarde

verstand en droom

dingen zijn

die niet bij elkaar horen.

En dus vertellen ze het kind

dat de honderd er niet is.

Het kind zegt:

Zeker: de honderd is er wel.

Loris Malaguzzi