Anders omgaan met kinderen

NEE

Een stevig woord: Het woord NEE. Het is kort, streng en het duldt geen tegenspraak. Net zo min als de afgeleiden van het woord nee of termen die hetzelfde bedoelen. En je kent ze vast allemaal in de omgang met je kinderen. Voorbeelden: “niet doen”, “hou op”, “stop daarmee” of “nu is het afgelopen”. Mocht je nog andere gebruiken voeg ze in gedachten dan maar toe.

Stevige taal richting je kind. En vaak gebruikt. Probeer maar eens een dag te tellen hoe vaak je deze woorden gebruikt. Ik denk dat je zult schrikken.

De pedagogiek waar het hier om gaat, die van Reggio Emilia, gaat ervan uit dat kinderen uit zichzelf de wereld willen ontdekken. Immers, vanaf de geboorte is voor hen alles anders. Vanuit de warmte en de veiligheid van hun moeder naar de wereld met allemaal andere geluiden en dingen die ze zien. Die dingen zijn spannend. Daar wil je kennis meemaken en als kind wil je kijken wat je er mee kunt. Als je dan zo ver bent dat je 1 van die dingen zelf kunt pakken en je voegt de daad bij het woord dan hoor je ineens: NEE, niet doen of blijf af.

En als je dat nog niet begrijpt komt er een volwassen hand die al dat moois van je afpakt en ergens neerlegt waar je er niet meer bij kunt. Onbegrijpelijk voor een kind. Dat wil immers weten wat het is en waar het voor dient. Daar komt nog bij dat ze al die mooie dingen zien in de handen van de ouders. En mooi zijn ze. Wat te denken van de afstandsbediening van de TV die vader in zijn hand heeft. Met 1 beweging van zijn hand wordt de hele wereld op de TV anders. Beelden en geluid veranderen door een druk op een knop. Dat wil je als kind ook kunnen. En in een onbewaakt ogenblik pak je die afstandsbediening en je frummelt als kind zelf aan de knopjes. Dan, opeens weer dat nee, dat mag niet. Onbegrijpelijk voor dat kind.

Als je wilt weten of dat bij jou ook gebeurt: probeer dan eens een paar dagen op te letten hoe vaak je je kind het ontdekken van de wereld ontneemt. En probeer eens te bedenken hoe je dat anders kunt doen. De volgende keer meer hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Harm Feijer

Ik heb jarenlang gewerkt met de pedagogiek van Reggio Emilia o.a. door het geven van cursussen maar ook door daadwerkelijk bezig te zijn in eigen kinderdagverblijven en BSO's Op deze pagina wil ik graag e.e.a. vertellen over mijn ervaringen in het anders omgaan met kinderen.

Aanbevolen artikelen